9 Dosa dan Bahaya Riba

Contact An Agent

Riba, yang hari ini banyak macamnya dan ragam bentuk tipuannya. Sesungguhnya merupakan disa besar yang sangat berbahaya bagi para pelakunya. Yakinlah, sebesar apapun harta yang dikumpulkan dari jalan riba pasti akan membuat pelakunya jatuh, hina dan nista dunia akhirat.

Rasulullah SAW bersabda : “Tinggalkan tujuh hal yang membinasakan …. (salah satunya adalah) memakan riba” HR Bukhari dan Muslim

Riba bukan hanya sekedar bunga bank semata. Tetapi sangat banyak turunannya dan ragamnya. Mulai dari aneka ragam kredit (KPR, KUR, KKB, KCR, KIR, KPL, KYG, KPA, KTA dsb) hingga yang dikemas dalam istilah yang seolah-olah sudah sesuai syariah, padahal sesungguhnya tetap hukumnya riba.

Apa saja bahaya RIBA ?

1. Harta Tidak Diberkahi dan Akan Dimusnahkan Allah SWT

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah” (QS. Al Baqarah : 276)
Rasulullah bersabda “Jangan membuatmu takjub, kepada seseorang yang memperoleh harta dari cara yang haram (Salah satunya dengan jalan riba). Jika dikembangkan maka tidak diberkahi”. (HR Thabrani dan Baihaqi)

2. Dibangkitkan dalam Keadaan Gila

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat) sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (QS. Al Baqarah : 275)

Rasulullah bersabda : ” Jaukan dirimu dari dosa-dosa yang tidak diampuni (salah satunya adalah) memakan riba. Maka barang siapa memakan riba, kelak akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan gila dan terhuyung-huyung”. (HR Thabrani)

3. Dimasukan Kedalam Neraka Selama-lamanya

“Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhanya, lalu terus berhenti (dari transaksi riba). Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (Sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali mengulangi (bertransaksi riba) maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal didalamnya (QS. Al Baqarah : 275

4. Berenang Disungai Darah dan Mulutnya Dilempari Batu

“Diriwayatkan dari Samurah bin Jundub ra ia berkata : Rasulullah SAW menceritakan tentang siksaan Allah kepada para pemakan riba, bahwa ia akan berenang disungai darah, sedangkan di tepi sungai ada malaikat yang dihadapannya terdapat bebatuan, setiap kali orang yang berenang didalamnya hendak keluar darinya, malaikan yang berada dipinggir sungai tersebut segera melemparkan bebatuan ke dalam mulut orang tersebut, sehingga ia terdorang kembali ketengah sungai dan demikian itu seterusnya”. HR. Bukhari

5. Tidak Akan Diterima Zakat dan Sedekahnya

“Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak akan menerima sesuatu ¬†kecuali yang baik”. (HR. Muslim)

“Jangan membuatmu takjub, seseorang memperoleh harta dengan cara yang haram. Jika dia ifakkan atau sedekahkan maka tidak akan diterima”. (HR Thabrani dan Baihaqi)

6. Doanya Tidak Dikabulkan Allah. Daging yang Tumbuh dari Riba, Neraka Lebih Layak Untuknya.

“Bahwa ada seseorang yang melakukan safar, kemudian menengadahkan kedua tangannya ke langit seraya berdoa Wahai tuhanku wahai tuhanku, Akan tetapi makanan dan minumannya berasal dari yang haram, pakaiannya haram dan dikenyangkan oleh barang yang haram. Maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan oleh Allah”. (HR. Muslim)

“Wahai Ka’ab bin Ujroh, sesungguhnya daging yang tumbuh dari harta yang haram akan dibakar dalam api neraka”. (HR. At Tirmidzi)

7. Dilaknat Allah dan Rasulnya

Dari Jabir ra, ia berkata “Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, pemberi riba dua saksinya dan penulisnya dan beliau bersabda Mereka sumua sama (derajat dosanya)”. (HR. Muslim)

8. Diperangi Allah dan Rasulnya

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (minggalkan sisa transaksi riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu dan kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya”. (QS Al Baqarah 279)

9. Dosanya Lebih Besar Daripada Zina dengan Ibu Kandungnya Sendiri

“Satu dirham yang diamakan oleh seseorang dari transaksi riba sedangkan dia mengetahui, dosaanya lebih besar daripada melakukan perbuatan zina sebanyak 36 kali”. (HR. Ahmad dan Al Baihaqi)

“Dosa riba itu ada 73 pintu, yang paling ringan adalh seperti dosa seseorang yang menzinahi ibu kandungnya sendiri”. (HR Al Hakim dan Al Baihaqi)