Jual Rumah Murah Syariah di Surabaya

Contact An Agent

Hubungi 0819 855 343  Rumah Murah Syariah di Surabaya Tanpa Denda, Bunga dan Sita.

Solusi kebutuhan umat muslim untuk mendapatkan kredit rumah murah dengan skema syariah yang dilandasi akad jual beli 100% murni syariah.

#Tanpa Denda
#Tanpa Sita
#Tanpa Asuransi
#Tanpa Bunga
#Tanpa KPR Bank
#Tanpa BI Checking
#Tanpa Akad Bermasalah

Kami hadir di 30 kota di Indonesia seperti Bogor, Jakarta, Cibinong, Sukabumi, Ponorogo, Medan, Makassar, Surabaya, Semarang, Solo, Palangkaraya, Yogyakarta, Jember, Kuningan, Bandung dll.

Jual Rumah Murah Syariah

Memiliki segera unit rumah murah syariah dengan berbagai kemudahan dan menentramkan hati, hubungi marketing kami untuk mengetahui lokasi perumahan di kota-kota yang anda inginkan.

Arofa Noor
WA 0819 855 343
BB. 5B9B 42B8
www.KreditPerumahanSyariah.com

Jual Rumah Murah Syariah di Surabaya

Segera lakukan Booking Fee diawal, karena proyek perumahan dengan skema syariah termasuk fast move (mudah terjual cepat) tidak hanya diminati oleh umat muslim, tetapi juga diminati oleh non muslim. Kelengkapan dokumen untuk memiliki rumah untuk kredit dengan skema syariah adalah sebagai berikut.

  1. Fotom copy KTP (suami dan istri bagi yang sudah berkeluarga)
  2. Foto copy krtu keluarga
  3. Slip gaji/surat keterangan usaha
  4. Formulir identitas probadi
  5. Surat persetujuan suami istri
  6. Surat perjanjian Istisna’
  7. Surat perjanjian jaminan barang (fisik/fidusia)
  8. Surat perjanjian jaminan personal

Terbuka juga peluang kerjasama pemilik lahan/tanah untuk dikerjasamakan pembangunan perumahan/ruko dengan skema kerjasama 100% murni syariah. Berlaku diberbagai kota propinsi atau kabupaten atau kecamatan seluruh Indonesia.

“Jangan membuatmu takjub, Seseorang yang memperoleh harta dari cara haram, jika dia infakkan atau dia sedekahkan maka tidak diterima, jika ia pertahankan maka tidak diberkahi dan jika ia mati dan ia tinggalkan harta itu maka akan jadi bekal dia ke neraka” (HR Atthabarani, Ath Thayalisi dan Al Baihaqi)

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telang menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba) maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal didalamnya (QS Albaqarah 275)

Miliki unit rumah syariah di kota lainnya
Jual Rumah Murah Syariah di Medan
Jual Rumah Murah Syariah di Makassar
Jual Rumah Murah Syariah di Solo